uitgevers

ArcheologischePers


publishers


  Betalen / verzenden: hoe gaat dat?

  Payment / delivery: how does it work?

Hoe verloopt de betaling?

* je woont in Nederland

How do you pay?

* you're living in the Netherlands

Binnen Nederland is betaling via Internetbankieren de aangewezen methode. Een digitale overschrijving op onze ING-rekening is snel gemaakt en kostenloos. Wij zien de betaling binnen 24 uur binnenkomen en kunnen de bestelde publicaties dan gelijk versturen. Heel efficient. Een klassieke overschrijving via het bank- of giroboekje kan uiteraard ook, maar deze vergt een paar dagen extra. Dus is de aflevering van je bestelling ook later. Wil je persoonlijk naar Eindhoven komen om bestelde boeken op te halen, dan kan natuurlijk ook contant betaald worden. Pinnen kan niet (maar je vindt op 4 minuten wandelafstand een geldautomaat). Je kunt gelijk ook een blik werpen op de antiquarische boeken. Wij staan trouwens open voor ruil-initiatieven als LETS of Noppes. En creditcards accepteren we niet.

From within the Netherlands, payment via Internet banking is the preferred method. A digital transfer from your bank account directly into our ING account is quick and free of costs. The next day (at the latest) we see your payment has arrived. We then immediately send off the ordered publications. Very efficient. A classic paper transfer through bank or giro is of course also acceptable, but this causes a few days delay. Consequently, the delivery of your order will take a bit more time. If you want to come to Eindhoven to pay in person and collect the books at the same time, that is all right by us. You can save the postage costs in this way .... and pay in cash. There even is an ATM ("geldautomaat") only 4 minutes walk away from our office. You could have a look at our antiquarian books at the same time. We do not accept credit cards.

* je woont in Europa (IBAN-zone) maar niet in Nederland

* you're living in Europe (IBAN-zone) but not in the Netherlands

Vanuit de IBAN-zone (min of meer Europa) kan internationaal worden overgeschreven op onze ING-rekening, die inmiddels IBAN-klaar is. Wij hebben zowel het volledige IBAN rekeningnummer als de BIC voor je. Heb je een PayPal-rekening? Wij ook. Een overmaking op ons PayPal-account is supersnel. Dit is een uitstekende betaalmethode. Wij accepteren geen creditcards, geen (international) moneyorders of moneytransfers en geen (papieren) cheques. Hieraan zijn grote kosten verbonden. Heb je geen IBAN bankrekening en geen PayPal rekening? Als laatste mogelijkheid kun je (op eigen risico) de betaling in €-biljetten (geen munten) in een velletje aluminiumfolie gewikkeld in een stevige ongemarkeerde envelop aan ons toesturen. Het adres vind je onderaan op deze pagina ....

From within the IBAN zone (more or less Europe) your payment can be made directly into our ING bank account, which is now IBAN-ready. We have both the full IBAN accountnumber and the BIC for you. Do you have a PayPal account? So do we. A transfer into our Paypal account is fast. We like this method very much. We do not accept credit cards, no (international) money orders, no money transfers and no (paper) checks. These entail large costs. You have no IBAN bank account and no PayPal account? As a last resort you can (at your own risk) wrap the payment in -notes (no coins) in a sheet of aluminum foil, put this in an sturdy unmarked envelope and send this to us by conventional mail. The address can be found at the bottom of this page ....

* je woont buiten Europa

* you're living outside Europe

Voor betalingen van buiten Europa gebruiken we alleen onze PayPal rekening. Een overmaking op ons PayPal-account is supersnel. We accepteren geen creditcards. Geen money transfers of money orders en ook geen (papieren) cheques. Eventueel kun je (op eigen risico) de betaling in €-biljetten (geen munten) in een velletje aluminiumfolie gewikkeld in een stevige ongemarkeerde envelop aan ons toesturen. Het adres vind je onderaan op deze pagina ....

For payments from outside Europe, we only use our PayPal account. A transfer to our Paypal account is fast. We do not accept credit cards. No money transfers or money orders and no (paper) checks. Optionally and at your own risk, you can make your payment in €-notes (no coins). Wrap these in a sheet of aluminum foil, put this in a sturdy unmarked envelope and send this us by conventional mail. The address can be found at the bottom of this page ....

Hoe verloopt de verzending?

* digitale publicaties

How will the order be shipped?

* digital publications

Alle bestelde digitale publicaties, dus zowel  iPubls als  iBoekn, worden direct na ontvangst van jouw betaling per file transfer service verzonden naar het emailadres van waaruit de bestelling binnenkwam. Dat gebeurt zeven dagen per week, tussen 10:00 en 22:00 uur (Midden-Europese tijd). Wij gebruiken standaard WeTransfer.com. Zij zenden je een email met download-link. Je hoeft je niet te registreren bij WeTransfer om de bestanden op te halen. De bestanden blijven TWEE weken op de WeTransfer-server bewaard, daarna worden ze definitief van de server gewist. Haal je bestelling dus binnen twee weken op! De vervaldatum staat trouwens vermeld in de link-email die je krijgt van WeTransfer.

All ordered digital publications, both  iPubls and   iBoekn will be sent immediately upon receipt of your payment. We use a file transfer service to send them to the email address from where the order came. We can upload seven days a week, between 10:00 and 22:00 (Central European Time). We normally use WeTransfer.com. They send you an email with a download link. You do not need to register with WeTransfer to retrieve your files. The files remain on the WeTransfer server for TWO weeks, then they are permanently deleted from the server. So get your order within two weeks! The expiry date is also mentioned in the link-email you get from WeTransfer.

* boeken (op papier gedrukt)

* books (printed on paper)

Alle bestelde boeken, zowel onze eigen boeken als antiquarische, worden direct na ontvangst van jouw betaling ingepakt. Wij zorgen voor een deugdelijke verpakking, een duidelijke adressering en (voor zover nodig) een ingevulde douaneverklaring. Waarna de zending op het postkantoor wordt afgegeven. In de weekends en op maandagmorgen zijn postkantoren gesloten. Het is niet goed mogelijk, een exacte levertijd aan te geven. Deze is natuurlijk van de bestemming afhankelijk, maar ook van de douane (bij buiten-Europese zendingen) en van verschillende andere ongrijpbare factoren. De zending zou binnen Europa binnen 3-5 werkdagen moeten worden bezorgd. Buiten Europa binnen 5-10 werkdagen. Zendingen tot 2 kg en kleiner dan 38*26*3 cm sturen we als Priority-Briefpost (zonder "Track-and-Trace"). Het pakje kan door de brievenbus. Zendingen van 2 - 20 kg en kleiner dan 100*50*50 cm sturen we als Priority-Pakketpost (meestal met "Track-and-Trace"). De bezorger moet aanbellen om het pak af te geven. Zendingen boven 20 kg splitsen we (noodgedwongen) in twee Priority-Pakketten, vanwege de ingestelde gewichtslimiet voor postzendingen.

All ordered books, both our own and antiquarian books, are packed immediately on receipt of your payment. We ensure proper packaging, careful addressing, and (where necessary) a completed customs declaration. Then we bring the parcel to the post office. On weekends and Mondays, the post office is closed. This may cause some delay. Anyway, it is near impossible to specify an exact delivery date. This depends (of course) on your location, but other rather elusive factors (like Customs in non-European shipments) play a role. Normally, within Europe, the parcel should arrive within 3-5 business days. Outside Europe within 5-10 business days. All parcels under 2 kg in weight and smaller than 38*26*3 cm are sent as Priority-Letter (without "Track and Trace"). The package fits the letterbox. Parcels from 2 to 20 kg in weight and measuring less than 100*50*50 cm are sent as Priority-Parcel (usually with "Track and Trace"). Somebody has to be at home to answer the postman. Shipments over 20 kg in weight will have to be divided into two Priority Packages because of the weight limit imposed by the post office.