dommekracht / jack

ARCHEOLOGISCHE PERS

EINDHOVEN - NEDERLAND

Uitgevers in oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie

Publishers in historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
  Sitemap / snelstart

  Sitemap / quickstart


De pagina catalogus geeft een compleet titeloverzicht van alle publicaties die wij (ooit) hebben uitgebracht, zowel de klassiek op papier gedrukte traditionele boeken als de hedendaagse digitale publicaties. Wij zijn nu volledig overgestapt op digitaal uitgeven. Een aantal van onze traditionele titels is nog niet uitverkocht en is (dus) te koop. De voorraad slinkt geleidelijk. In de webwinkel zijn alle nog beschikbare traditionele boeken en al onze digitale publicaties eenvoudig on-line te bestellen. Naast onze eigen publicaties voeren wij ook antiquarische boeken op ons vakgebied. Hiervoor hebben wij een aparte catalogus met duizenden (meest zeldzame) titels. Ze zijn direct per email te bestellen. Op de pagina betalen / verzenden vind je alle gegevens die je nodig hebt om een bestelling per email of in de webwinkel af te ronden.

The catalogue page offers a complete list of all the titles that we (ever) have released, both the classic traditional books (printed on paper) and contemporary digital publications. We are now fully switched to digital publishing. A number of our books-on-paper are not yet sold out and (therefore) still available. The stock gradually decreases. In the webshop we offer those traditional books that are still available as well as all our digital publications for easy online ordering. Besides our own publications we also offer antiquarian books in our field. For these we have a separate catalogue with thousands of (mostly rare) titles. They can be ordered directly via email. On the page payment / delivery you will find all the information you need to complete an order by email or in the webshop.
 
 
 
startpagina
home page

 
 
 
 
 
 
sitemap
 
digitale publicaties
digital publications

 
 
alex den ouden
betalen / verzenden
payment / delivery
 
 
boeken in opdracht
books in commission
webwinkel
webshop
catalogus
catalogue
 
 
 
antiquarische boeken
antiquarian books
traditionele boeken
traditional books
   top
   startpagina / home page