dommekracht / jack

ARCHEOLOGISCHE PERS

EINDHOVEN - NEDERLAND

Uitgevers in oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie

Publishers in historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
  Webwinkel: alle digitale publicaties en traditionele boeken

  Webshop: all digital publications and traditional books


In deze webwinkel bestel je eenvoudig on-line onze digitale publicaties en onze traditionele boeken. De antiquarische boeken die wij (ook) aanbieden zijn opgenomen in een aparte catalogus, die je op deze pagina vindt.

In this webshop online ordering of both our digital publications and our traditional books is easy. The antiquarian books we (also) offer are included in a separate catalogue, which you will find on this page.

help!!

 • Prijzen in Euros (€), inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. Boeken 6% B.T.W., digitale publicaties 21%. Verzendkosten voor boeken hangen af van aantal, gewicht en bestemming. Ze worden automatisch berekend tijdens het bestellen. Digitale publicaties worden gratis verzonden via een file transfer service, dus rekenen we hierbij geen verzendkosten.
 • Hoe betaal je en hoe ontvang je de publicaties? Lees: betalen / verzenden.
 • De webwinkel (en de hele website) werkt zonder cookies.
 • Je kunt een titel aanklikken voor een beschrijving van de publicatie. Je sluit de beschrijving weer met zijn knop "terug naar de webwinkel". Al de al ingevulde bestelinformatie blijft behouden.
 • Bij elke publicatie die je wilt bestellen klik je in het linker vakje. Vul het gewenste aantal exemplaren in. Vink "OK" aan. De kostprijs voor dat aantal verschijnt in het rechter vakje. Onderaan de lijst wordt het subtotaal van de prijs bijgehouden.
 • Wil je het aantal exemplaren aanpassen? Klik eerst het vinkje uit, vul het nieuwe aantal in en klik het vinkje weer aan. De prijs wordt nu automatisch bijgewerkt. Wil je een aangevinkte titel toch niet bestellen, dan klik je het vinkje uit. De prijs wordt automatisch bijgewerkt.
 • Na het voltooien en versturen van je bestelling krijg je van ons een bevestiginsemail met betaalgegevens. En op het moment dat jouw bestelling hier de deur uitgaat, op weg naar jou, krijg je opnieuw een mailtje.

help!!

 • Prices in Euros (€), including V.A.T. and excluding shipping. Books 6% V.A.T.; digital publications 21%. Shipping cost for books depends on number, weight and destination. Shipping cost is automatically calculated while you are ordering. Digital publications are sent via a file transfer service and no shipping cost has to be paid for these publications.
 • How do you pay and receive your publications? Read: payment / delivery.
 • The webshop (and the whole website) works without cookies.
 • You can click on a title for a description of the publication. You close the description page with its "back to the webshop" button. All the already entered order information is preserved.
 • For each publication you wish to order, click the lefthand box. Enter the desired number of copies. Select "OK". The cost for that number of copies appears in the righthand box. At the bottom of the list we keep the subtotal.
 • Do you want to change the number of copies? First click the checkbox to uncheck it, type the new quantity and then click "OK". The price is automatically updated. If you want to remove a checked title from your order, just click the checkbox to uncheck it. The price is updated automatically.
 • After completing and sending your order to us, we will send you a confirmation mail with the relevant payment details. And weŽll send you a new mail the moment that your order leaves our premises and is on its way to you.

1 maak je keuze
make your choice
2 controleer en corrigeer
check and correct
3 naar de balie
to the check-out counter
4 verzendgegevens
shipping information
5 verstuur je bestelling
send your order


digitale publicaties


digital publications


traditionale boeken

traditional books

je winkelmandje


your shopping basket


Bestel je traditionele boeken, dan worden de verzendkosten bepaald door de locatie waar de boeken heen moeten. We onderscheiden drie postgebieden. Kies hier welke zone voor jou van toepassing is. Over digitale publicaties hoef je - wereldwijd - geen verzendkosten te betalen.

If you order traditional books, we have to determine the amount of shipping cost (postage). This varies with your location. We discern three postal zones. Choose here which zone is applicable in your case. Digital publications travel free of costs - worldwide!

   top
   startpagina / home page